Dobré dopoledne, je čtvrtek 18.7.2024, 10:42. Dnes má svátek Čeněk, zítra Ilja.
Detail

Budičovice - památková zóna

2010-06-11 12:47:00 | Obec

Budičovice se nacházejí nedaleko obce Skály, asi 5 km severozápadně od Protivína. V Budičovicích se nachází hodnotný uzavřený celek objektů na návsi, který je v současné době veden jako vesnická památková zóna. Jedná se o typicky jihočeské selské baroko s návesní kapličkou. Vyhlášena 22.9.1995

Charakteristika
Obec je souborem lidové architektury zejména 19. a částečně i počátku 20. století. Areály chráněných zemědělských usedlostí jsou hmotně a dispozičně zachovalé. Spolu s ostatními usedlostmi uzavřeného nebo úkladného typu a návesní kaplí tvoří zajímavý, dosud neporušený celek.

Budičovice

Hranice
Rozsah památkové zóny v Budičovicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u pč. 744/2, kolmo přetíná pč. 1293 a dál pokračuje na jihovýchod podél pč. 1294, 1296/1, 55/2, 1299/1, 1300/2 a 1470, 1309/8, 1309/4 a dál pokračuje na jihovýchod podél pč. 1267 a 1269, kterou kolmo přetíná na její souběh s pč. 1270 a 995 a dál pokračuje na jihozápad podél pč. 1270, 1473 a 1463, kterou kolmo přetíná na nejjižnější cíp pč. 1467/1, podél které dál pokračuje na severozápad a dál podél pč. 1285/5, 60, 1287/2, kolmo přetíná pč. 1524, dále pokračuje na jihozápad podél pč. 1288, 139, 1288, 745 k výchozímu bodu.

Budičovice

Z dějin Budičovic
Budičovice patřily roku 1462 Matěji Žákovi. V dějinách dvora Klokočína se uvádí, že roku 1457 prodal držitel Klokočína Příbram dvůr a mlýn Klokočín Petrovi Šantovi z Budičovic. Jestli dotyčný byl též držitelem dvora není známo. Roku 1543 patřily Budičovice rytíři Václavu Želízkovi z Tourového. Roku 1558 prodali bratří Oldřich a Václav Želízkovi z Tourového Budičovice Vilému Čejkovskému z Čejkov pánu na Božejovicích. Obsahovalo Božovické zboží toto:
Budičovice

Tvrz Božovice dvůr poplužní s poplužím ves celou s platem (asi Božovice) Petrovice jinak Modleškovice tvrz pustou (tj. Modliškovice) se dvorem poplužním pustým v Štěticích díl vsi ve Skalách k němu mlýn v Myšenci a podací právo v kostelní v Jinině. Mimo to obsahovalo zboží Božovické řadu rybníků a lesů.
Budičovice

Když se svrchu uvedeného Čejkovského tři jeho synové o zboží Božovické dělili nemohli se zajistě porovnat a začali to jeden za druhým prodávat obci Písecké a tím se dostaly i Budičovice do moci Písecké obce. Písek je pak držel od roku 1590 až do roku 1623. Roku 1623 byly statky Píseckým zkonfiskovány za to, že neuznaly Ferdinanda II králem a přidali se k odbojným stavům, kteří byly r. 1620 na Bílé hoře poraženy a dány Don Martinu Huertovi vojenskému diktátoru do moci.
Budičovice

Ten jich držel do své smrti. Jeho manželce r. 1639 jsou všechny statky vyplaceny a svěřeny k správcování komisařům Jindřichu Libštejnskému s Kolovrat, Oldřichu Adamovi Popelovi z Lobkovic a Mikuláši Dimovi ze Střítěže, kterým nařízeno aby některé části panství Píseckého prodali. Roku 1640 20 dubna odprodali komisaři ti Božovice a zároveň Budičovice Diviši Radkovci z Mírovic na Drahonicích za 37 000 zlatých uherských a tím dostali se ne na dlouho Budičovice ke Drahonicům. Radkovec pak prodal roku 1700 Drahonice a nimi i Budičovice Schwarzenberkům, kterým patřily až do pozemkové reformy r. 1923. Dvůr byl částečně rozparcelován a zbytek obdržel Josef Holeček úředník státního pozemkového úřadu.
Budičovice

Ve svrchu uvedeném o Budičovicích jsem napsal, že bratří Čejkovští prodávali zboží Božovické (tedy i Budičovice) jeden za druhým obci Písecké což není správné, neboť Jindřich a Ctibor to prodali jeden r. 1585 a druhý r. 1586 Štěpánu Vamberskému z Rohatce, který to r. 1590 obci Písecké prodal. Třetí pak Čejkovský Vilém to pak též prodal obci Písecké za 3150 kop Českých grošů.
Budičovice


BudičoviceAutor: Obec

Základní informace

Skály u Protivína
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Skály u Protivína v jižních Čechách.

Obec Skály získala ocenění Modrá stuha za společenský život v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013. Bílou stuhu za práci s mládeží získala v soutěži již v roce 2002.

Skály najdete asi 4,5 km vzdušnou čarou severozápadně od Protivína, při železniční trati Protivín - Strakonice (České Budějovice - Plzeň). Připojenými osadami jsou Budičovice, Dvorce a lokalita Božovice.

V Budičovicích se nachází velmi hodnotný uzavřený celek objektů na návsi, který je v současné době veden jako vesnická památková zóna. Jedná se o typicky jihočeské selské baroko s návesní kapličkou.

Naše obec je součástí dobrovolného svazku obcí:
www.blanicko-otavsko.eu
www.zlatyvrch.cz
www.vodnanskaryba.eu
www.sorp.cz Foto

Kontakty
Obec


Obec Skály
Obecní úřad Skály
čp. 61
398 11 Protivín


Starostka: Pavla Poláčková
Místostarosta: Ing. Pavel Hanus

tel.: Obecní úřad: 382 251 050
tel.: Starostka: +420 724 188 863
tel.: Místostarosta: +420 704 059 678
Elektronická podatelna: skaly@zlatyvrch.cz
ID datové schránky : w84b32j

Úřední hodiny:
pondělí: 12,00 – 17,30 hod.
čtvrtek: 10,00 – 17,00 hod.
Po domluvě je možné nás zastihnout i v další pracovní dny.

IČO: 00250104
Bankovní spojení: 64 000 93 29/0800 u ČS Písek
Nejsme plátci DPH.

Obec Obec

Základní informace


Kód obce: 14816 4
IČZÚJ: 549851
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 270
Výměra: 1776,31 ha
Hustota: 15,2 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad Písek
Pověřený úřad: Protivín
Stavební úřad: Protivín
Matriční úřad: Protivín
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Písek

Počet částí obcí: 2
Počet katastrálních území: 1
Počet základních sídelních jednotek: 2

Pošta: NE
Škola: NE
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Kanalizace: ANO
Voda: ANO
Plyn: NE

www.skaly.net
© Obec Skaly
Právní doložka
Editace